Descarregueu aquí el FULL INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS 2018/2019  (Excepte Robòtica)

Descarregueu aquí el full INSCRIPCIÓ AL CLUB LEARNICK-ROBOTICA + DOMICILIACIÓ ROBOTICA

Llegiu tota la informació i la documentació per a la formalització de la inscripció al Club Learnick – Robòtica i Programació educacional:

Matrícula del Curs 2018/19 tots els nivells 75€
Quota mensual tots els nivells 55€

Preus si envieu la inscripció i el pagament de la matrícula abans del dia 22 de Juny:

Matrícula del Curs 2018/19 tots els nivells 50€
Quota mensual tots els nivells 50€

L’import s’ha d’ingressar al número de compte: ES81 0049 3453 0922 9416 7896

S’haurà d’ indicar el nom del centre i el nom i cognoms de l’alumne.

Més avall teniu el full d’inscripció i full de domiciliació, que s’han d’enviar emplenats i signats amb el justificant de l’ingrés de la matrícula al correu electrònic: info2@learnick.com

En cas que el número de compte sigui el mateix d’anys anteriors, no cal entregar el
full de domiciliació bancària.

Els recordem també que el material que es fa servir a l’activitat és propietat del
Club Learnick i d’ús exclusiu per a l’activitat.

Atentament,
Equip Learnick

Presentació del Club Learnick
Anuncis